2019-02-22

  SVT fälls för partiskt agerande i slutdebatten inför valet – granskningsnämndens beslut vidgar praxis

  I måndags – den 18 februari 2019 – fälldes SVT för sitt avståndstagande i anledning av Sverigedemokraternas (SD) partiledares uttalanden i programmet Val 2018: Slutdebatten. Granskningsnämnden bedömde att avståndstagandet ”riskerade att framstå som ett politiskt ställningstagande”. Avståndstagandet stred därför mot kravet på opartiskhet.

  Det har i olika sammanhang hävdats att praxis är otydlig. Tidigare har nämnden fällt SVT för att de INTE markerat mot uttalanden från politiker eller så har de markerat, men FÖR SENT.  Och nu senast har nämnden fällt SVT för att de HAR markerat mot uttalanden. Så vad gäller?

  Beslutet om Val 2018: Slutdebatten ger inte vägledning vad gäller frågan om uttalandena var uppenbart kränkande eller vilken betydelse det hade att övriga partiledare i debatten reagerade. Så kan det vara, varje enskilt ärende hos nämnden ger inte svar på samtliga frågor. I takt med att praxis utvecklas får emellertid programföretagen mer vägledning för hur regelverket ska tillämpas.

  Det som bedömningen av Val 2018: Slutdebatten visar är att programmet fälldes på grund vissa särskilda förhållandena som var för handen där och då. Det handlade om en partiledardebatt, det handlade om den sändes mycket nära valet till riksdag, kommun och landsting, och det handlade om att SVT i den kontexten tog avstånd på det sätt som gjordes.

  Att nämnden kritiserar det sätt som SVT markerade på i detta fall innebär alltså inte att beslutet bryter mot hittillsvarande praxis, tvärtom utvidgas praxis till att omfatta ytterligare förhållanden som kan ha betydelse för bedömningen och därmed visa hur regelverket ska tillämpas.

  /

  Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör

  Mail
  LinkedIn
  Senast uppdaterad 2019-02-22