En gul gammal tv på ett brunt underlag med en turkos bakgrund.

Sända tv

Vad som krävs för att få sända tv beror på olika saker. Vissa former kräver ett sändningstillstånd medan andra former endast behöver registeras hos oss. Till exempel så krävs det ett sändningstillstånd om du vill sända i marknätet men det krävs endast en registrering om du sänder via satellit eller tråd.

För att tydliggöra vilka medieformer som kräver tillstånd respektive registrering listar vi dem därför i följande tabell.

Vad krävs för de olika sändningsformerna?

 Sändningsform Tillstånd Registrering Sändningstillstånd Tillståndsvillkor
Marksänd tv Ja -

Tillstånd marksänd tv
(mars 2014)

Decision (March 2014)

Tillstånd marksänd tv
(december 2014)

Decision (December 2014)

Tillstånd marksänd tv (november 2016)

Tillstånd SVT

Tillstånd UR

Villkor marksänd tv

Villkor TV4 Fakta

Villkor TV4 Film

Villkor Travel Channel

Villkor (sep 2015)

Villkor Norrbottens media (okt 2015)

Villkor TV4

Villkor MTG

Villkor Discovery

Kabel-tv/ip-tv - Ja - -
Satellit-tv - Ja - -
Webb-tv - Ja - -
Beställ-tv - Ja - -
Tillfälliga sändningar Ja
-
- -

Sportsändningar på nätet

Behövs tillstånd från oss när ni sänder sport på nätet? Nej, ni behöver inget tillstånd från oss men en del webbsändningar ska registreras. 

Radio- och tv-program som ska registreras är:

  • direktsändningar
  • sändningar som sänds ut på en bestämd tid 

Sändningarna ska också vara riktade till allmänheten. För sändningarna ska en utgivare utses. Utgivaren ska också anmälas till oss. 

Läs mer hur ni registrerar webb-tv och webbradio.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-01-31