Mikrofon i förgrunden. Kontrollrum med skärmar och mixerbord i bakgrunden.

Att sända radio och tv

Att få sända radio och tv eller publicera på internet kräver olika saker. I vissa fall måste du ha ett sändningstillstånd, i andra fall räcker det med att du registrerar dina sändningar hos oss på Myndigheten för press, radio och tv. Men det är inte bara i frågor om tillstånd och registrering som du kan behöva kontakta oss utan även när det gäller frågor kring grundlagsskyddet för dina databaser, webbplatser och e-postutskick.

Under kategorin Att sända har vi samlat all den informationen som rör hur man söker tillstånd, registerar sändningar och utgivare med mera för de olika medieformerna. Vill du veta mer om själva medierna, se statistik eller få mer djupgående information inom vissa områden så hittar du detta under fliken Mer om media.

Senast uppdaterad 2018-09-24