Vägledande beslut

Genom granskningsnämndens arbete tas en rad vägledande beslut gällande de olika reglerna för radio och tv. Dessa vägledande beslut blir sedan praxis för nämndens framtida beslut i liknande fall.

Vi har sammanställt nämndens vägledande beslut när det gäller tillämpningen av regler inom ett visst område. Du kan beställa fysiska exemplar av våra praxisamlingar, eller ladda ner och läsa dem på vår webbplats.

Tema mediets genomslagskraft

Barn i en soffa framför tv

Ladda ner: Granskat och klart - tema mediets genomslagskraft (2013, pdf)

Tema opartiskhet/ställningstagande

Vågskål i jämvikt.

Ladda ner: Granskat och klart - tema opartiskhet/ställningstagande (2013, pdf)

Tema respekt för privatlivet

Ett öga tittar igenom ett nyckelhål

Kan inte laddas ner som pdf.
Beställ ett fysiskt exemplar av Granskat och klart - tema respekt för privatlivet.

Tema reklam, sponsring och otillbörligt gynnande

Person håller en smartphone framför en tv som visar en sportintervju.

Ladda ner: Granskat och klart - tema reklam, sponsring och otillbörligt gynnande (2015, pdf)

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-05-09