Årliga public service-bedömningar

Det ingår i granskningsnämndens uppdrag att årligen bedöma om public service-företagen har uppfyllt sina uppdrag. Bedömningen görs i efterhand utifrån redovisningar som SVT, SR och UR lämnar in till nämnden.

Granskningsnämnden gör bedömningen med utgångspunkt i de villkor som reglerar bolagens verksamheter och som anges i radio- och tv-lagen, sändningstillstånden och anslagsvillkoren. 

Här nedan kan du läsa och ladda ner de senaste årens public service-bedömningar.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2020-04-07