Mediestödsnämnden

Mediestödsnämnden är ett självständigt beslutande organ som fördelar statens stöd till dagspressen. Nämnden prövar ansökningarna om presstöd och beslutar om en tidning har rätt till stöd. Mediestödsnämnden hette tidigare presstödsnämnden men bytte namn den 1 januari 2019.

Förutom att besluta om stöd beslutar nämnden också om andra frågor som rör presstödsförordningen (1990:524). Mer detaljerade bestämmelser som nämnden utgår från i sin tillämpning finns i mediestödsnämndens föreskrifter.

I mediestödsnämnden sitter en ordförande, en vice ordförande och högst tolv övriga ledamöter. Samtliga är utsedda av regeringen. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden ska vara eller ha varit domare. Myndigheten fungerar som ett kansli åt nämnden och vi tar emot alla ansökningar och bereder ärenden till nämnden.

Mediestödsnämndens ledamöter

 • Kammarrättslagman Anita Linder (ordförande)
 • Hovrättsrådet Annika Malm
 • Universitetslektorn Maria Norbäck
 • Professorn Pelle Snickars 
 • Professorn Gunnar Nygren
 • Mediestrategen Brit Stakston
 • Journalisten Inger Fredriksson
 • F.d. Riksdagsledamot Stefan Attefall
 • Riksdagsledamot Bengt Eliasson
 • F.d. riksdagsledamot Niclas Malmberg
 • F.d. riksdagsledamot Dag Klackenberg
 • Riksdagsledamot Hans Ekström
 • Stabschefen Jonas Rydfors
 • F.d. riksdagsledamot Rossana Dinamarca

Sammanträden

Mediestödsnämnden sammanträder ca sex gånger per år. Vilka beslut nämnden fattat framgår av de protokoll som förs vid sammanträdet. Beslut och protokoll offentliggörs ca en vecka efter sammanträdet.

 • 20 februari
 • 10 april
 • 12 juni
 • 18 september
 • 23 oktober
 • 4 december

Förutom att besluta om stöd beslutar nämnden också om andra frågor som rör presstödsförordningen (1990:524). Mer detaljerade bestämmelser som nämnden utgår från i sin tillämpning finns i presstödsnämndens föreskrifter.

 

I presstödsnämnden sitter en ordförande, en vice ordförande och högst tolv övriga ledamöter. Samtliga är utsedda av regeringen. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden ska vara eller ha varit domare. Myndigheten fungerar som ett kansli åt nämnden och vi tar emot alla ansökningar och bereder ärenden till nämnden.

Presstödsnämndens ledamöter

·         Kammarrättsrådet Ann-Jeanette Eriksson

·         Hovrättsrådet Annika Malm

·         Innehålls- och kommunikationsansvarige Anders Mildner

·         Professorn Gunnar Nygren

·         Universitetslektorn Maria Norbäck

·         Mediestrategen Brit Stakston

·         Riksdagsledamoten Bengt Eliasson

·         Journalisten Inger Fredriksson

·         Riksdagsledamoten Berit Högman

·         Riksdagsledamoten Niclas Malmberg

·         Informatören Patric Nylén

·         Riksdagsledamoten Marta Obminska

·         Stabschefen Jonas Rydfors

·         F.d. riksdagsledamoten Inger Strömbom

 

Presstödsnämndens sammanträden

Presstödsnämnden sammanträder ca sex gånger per år. Vilka beslut nämnden fattat framgår av de protokoll som förs vid sammanträdet. Beslut och protokoll offentliggörs ca en vecka efter sammanträdet.

 

Inplanerade sammanträden under 2018

·         15 februari

·         11 april

·         13 juni

·         19 september

·         24 oktober

·         5 december

Förutom att besluta om stöd beslutar nämnden också om andra frågor som rör presstödsförordningen (1990:524). Mer detaljerade bestämmelser som nämnden utgår från i sin tillämpning finns i presstödsnämndens föreskrifter.

 

I presstödsnämnden sitter en ordförande, en vice ordförande och högst tolv övriga ledamöter. Samtliga är utsedda av regeringen. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden ska vara eller ha varit domare. Myndigheten fungerar som ett kansli åt nämnden och vi tar emot alla ansökningar och bereder ärenden till nämnden.

Presstödsnämndens ledamöter

 • Kammarrättsrådet Ann-Jeanette Eriksson
 • Hovrättsrådet Annika Malm
 • Innehålls- och kommunikationsansvarige Anders Mildner
 • Professorn Gunnar Nygren
 • Universitetslektorn Maria Norbäck
 • Mediestrategen Brit Stakston
 • Riksdagsledamoten Bengt Eliasson
 • Journalisten Inger Fredriksson
 • Riksdagsledamoten Berit Högman
 • Riksdagsledamoten Niclas Malmberg
 • Informatören Patric Nylén
 • Riksdagsledamoten Marta Obminska
 • Stabschefen Jonas Rydfors
 • F.d. riksdagsledamoten Inger Strömbom

 

Presstödsnämndens sammanträden

Presstödsnämnden sammanträder ca sex gånger per år. Vilka beslut nämnden fattat framgår av de protokoll som förs vid sammanträdet. Beslut och protokoll offentliggörs ca en vecka efter sammanträdet.

 

Inplanerade sammanträden under 2018

 • 15 februari
 • 11 april
 • 13 juni
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 5 december
Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-02-19