Ansök om driftsstöd 2023

Tidningsföretag kommer att kunna ansöka om driftsstöd för 2023 från den 15 september – 14 oktober 2022. Ansökan för nystartade tidningar kan skickas in när som helst under året.

Nästa ansökningsperiod

Det går att ansöka om driftsstöd för 2023 under perioden 15 september - 14 oktober 2022.

Så ansöker du om driftsstöd

Ansökan om driftsstöd sker via myndighetens e-tjänst. I e-tjänsten ska ni besvara frågor om tidningen och tidningsutgivningen. Ni ska även skicka in några obligatoriska bilagor. Dessa är

  • registreringsbevis (max 3 månader gammal) ev. annan handling som visar vem som tecknar firman,
  • aktuellt utgivningsbevis och en
  • kostnadsredovisning. En länk till kostnadsblanketten hittar du under artikeln

Så kompletterar du ansökan

Ni behöver även skicka med ett presstödsintyg och tidningsexemplar i er ansökan. Detta kan kompletteras i efterhand och gäller det en webbtidning räcker det att skicka med inloggningsuppgifter i ansökan. Läs mer om komplettering av ansökan här nedan.

Om du behöver komplettera en ansökan efter att den har lämnats in kan du göra det genom att skicka e-post till registrator@mprt.se. Ange det diarienumret/kvittonumret som du får när du skickat in ansökan i e-tjänsten.

Inloggningsuppgifter eller tidningsexemplar

När du ansöker om stöd ska du ge myndigheten tillgång till tidningen. Det gör du genom att antingen skicka inloggningsuppgifter eller fyra tidningsexemplar från innevarande år.

Tidningsutgåvor postar du till

Myndigheten för press, radio och tv Kabyssgatan 4D 120 30 Stockholm

Märk försändelsen med ansökans diarienummer/kvittonummer.

Presstödsintyg

Senast den 14 november 2022 behöver du skicka in ett presstödsintyg från Media Audit vid Kantar Sifo. Det gäller inte om utgivningen bedöms under hela kalenderåret. Om Media Audit vid Kantar Sifo även har utfört en mätning av eget och gemensamt innehåll ska även denna skickas in. Intygen skickar du till registrator@mprt.se. Märk e-posten med diarienumret/kvittonumret.

Helårsmätning

Ett presstödsintyg som grundar sig på tolv månader (helårsmätning) ska skickas in till myndigheten senast den 31 oktober 2022, via e-post till registrator@mprt.se.

Tre situationer kan föranleda en helårsmätning. Här kan ni läsa om de olika situationerna.

Ni kan själva ansöka om helårsmätning. Ansökan om driftsstöd för tidningsföretag som har ansökt om helårsmätning behandlas först på mediestödsnämndens sammanträde i februari 2023. Det innebär att driftsstöd, i det fall ansökan beviljas, betalas ut retroaktivt för januari och februari 2023.

Sista dag att ansöka om helårsmätning är den 31 oktober 2022. Det finns inget ansökningsformulär för en ansökan om helårsmätning, utan det görs via e-post till registrator@mprt.se.

Lågfrekventa tidningar vars upplaga efter en mätning om nio månader understiger en upplagegräns med max 150 exemplar kommer erbjudas helårsmätning av mediestödsnämnden. Erbjudandet lämnas i samband med mediestödsnämndens beslut om preliminärt driftsstöd som fattas i december 2022. Det är upp till tidningsföretaget att avgöra om man vill genomföra helårsmätningen eller inte. Sista datum för att besvara erbjudandet kommer framgå av mediestödsnämndens beslut om preliminärt driftsstöd.

Ansökan om driftsstöd för tidningar som helårsmätts kommer behandlas av mediestödsnämnden på nytt på sammanträde i februari 2023. Om upplagan efter genomförd helårsmätning når en högre upplagegräns utgår tillägg för januari och februari 2023 retroaktivt.

För lågfrekventa tidningar vars upplaga efter en mätning om nio månare överstiger en upplagegräns med max 150 exemplar kommer mediestödsnämnden begära helårsmätning. Det görs i samband med att mediestödsnämnden fattar beslut om preliminärt driftsstöd i december 2021. Till dess helårsmätningen är genomförd och redovisad kommer driftsstöd betalas ut utifrån upplagegränsen under den som upplagan överstiger. Om upplagan efter genomförd helårsmätning fortfarande överstiger nämnda gräns utgår tillägg för januari och februari 2023 retroaktivt.

Notera att om upplagan överstiger presstödsförordningens lägsta upplagegränsen (1 500) med max 150 exemplar efter en mätning om nio månader kommer inget driftsstöd betalas ut förrän mediestödsnämnden behandlar ansökan efter genomförd helårsmätning. Om tidningsföretaget beviljas driftsstöd efter genomförd helårsmätning utgår stöd för januari och februari 2023 retroaktivt.

Ansökningsåret 2023 i korthet

Avsikten är att mediestödsnämnden ska behandla ansökningar om driftsstöd för 2023 planeras vid ett sammanträde den 14 december 2022. Beslut för tidningar som mäts på helår kommer att fattas i februari 2023.

Översikt - viktiga datum för ansökningsåret

Datum Händelse
14 oktober 2022 Sista dag för att lämna ansökan om driftsstöd 2022.
31 oktober 2022 Sista dag för att ansöka om att förhållanden avseende upplaga m.m. ska grunda sig på tolv månader.
14 november 2022 Sista dag för att lämna komplettering med intyg från Media Audit vid Kantar Sifo för tidningar vars upplaga, täckningsgrad m.m. mätts under nio månader och i förekommande fall innehålls­mätning.
14 december 2022 Mediestödsnämndens sammanträde. Beslut om preliminära driftsstöd för 2023.
27 Januari 2022 Sista dag för att lämna komplettering med intyg från Media Audit vid Kantar Sifo för tidningar vars upplaga, täckningsgrad m.m. mätts under tolv månader.
Februari 2023 Mediestödsnämndens sammanträde. Beslut om preliminära driftsstöd för 2023 för tidningar vars upplaga m.m. mätts under tolv månader.
28 april 2023 Sista dag för att lämna redovisning av rörelsekostnader för utgivning av den stödberättigade tidningen, vilka kostnader stödet har täckt för 2022 samt revisorsrapport samt eventuella läsarintäkter från digital publicering.
September 2023 Mediestödsnämndens sammanträde. Beslut om slutliga driftsstöd för 2022.

Vi kommer att lägga ut mer information och underlag om hur ni redovisar driftsstöd.

Ytterligare information

Kontakta gärna Myndigheten för press, radio och tv om du har ytterligare frågor.

E-postadress: registrator@mprt.se
Tel: 08-580 070 00
Adress: Myndigheten för press, radio och tv | Kabyssgatan 4D 120 30 Stockholm