Självservice och e-tjänster

Här hittar du våra tjänster för att söka bland både ärenden och beviljade tillstånd. Du kan även registrera eller söka tillstånd för sändningar samt ansöka om stöd till medier. Du som har gjort en anmälan till granskningsnämnden kan söka efter ditt ärende i vårt webbdiarium med hjälp av ditt kvittonummer.