Videodelningsplattform

En videodelningsplattform är en tjänst där allmänheten kan ta del av rörlig bild, videor eller program, som användare laddar upp. Det mest kända exemplet på en videodelningsplattform är Youtube.

Användarna bestämmer innehållet

En videodelningsplattform är en tjänst som bygger på att användarna själva laddar upp innehåll och delar material på plattformen. Det delade innehållet kan bestå av videor eller program, med eller utan ljud, som leverantören organiserar men inte har något redaktionellt ansvar för. Leverantören är den som driver plattformen.

Att leverantören inte har redaktionellt ansvar för innehållet innebär att det är användarna av tjänsten som bestämmer vilket innehåll som ska finnas där. Leverantören styr över hur innehållet organiseras, genom till exempel automatiserade metoder eller algoritmer, men har inte kontroll över valet av de program eller videor som finns på plattformen.

Leverantörens ansvar

Videodelningsplattformar där leverantören är etablerad i Sverige omfattas av radio- och tv-lagen. En leverantör av en videodelningsplattform ska bland annat vidta lämpliga åtgärder för att skydda barn från innehåll med ingående våldsskildringar av verklighetstrogen karaktär eller pornografiska bilder. Leverantören ska också vidta lämpliga åtgärder så att brottsligt innehåll, exempelvis olaga hot eller hets mot folkgrupp, inte förekommer på plattformen.

Det kan också finnas innehåll på videodelningsplattformen som leverantören själv lägger upp och därför har ett redaktionellt ansvar för.