Beställ-tv

Beställ-tv är en nätverksbaserad tjänst som distribueras exempelvis via internet eller kabel-tv/iptv. Tjänsterna kallas även för play-tjänster och det är tittaren själv som väljer vad den ska se på och när den vill se ett program. Tjänsten riktar sig till en bred publik och utbudet av program i tjänsten är utvalt och katalogiserat. Beställ-tv kan till exempel vara en särskild del på en nyhetstidnings webbplats där rörliga klipp och program samlats eller en medietjänst med ett blandat utbud av serier och filmer.

Så definieras beställ-tv

Beställ-tv, eller play-tjänster, handlar i grunden om att det är tittaren som själv bestämmer när den vill se något. Play-tjänsten kan antingen vara gratis för användaren (video on demand, VOD) eller en betalversion av tjänsten (subscription on demand, SVOD). Tjänsten riktar sig till en bred publik och utbudet av program i tjänsten är utvalt och katalogiserat. Beställ-tv-tjänsterna kan vara separata tjänster som till exempel SVTPlay och HBO Nordic, men kan även vara särskilda delar av en webbplats, exempelvis Expressen TV.

För att din tjänst ska definieras som beställ-tv ska den uppfylla fyra kriterier

 • Din tjänst erbjuder program från en katalog av tv-program.
 • Tjänsten måste vara öppen för alla som vill ta del av den. En tjänst anses öppen även om det krävs betalning eller att man har en särskild uppkoppling. Om tjänsten bara är tillgänglig för ett begränsat antal mottagare, till exempel på ett intranät, räknas den inte som beställ-tv.
 • Det måste vara någon form av ekonomisk verksamhet i anslutning till tjänsten. Den behöver däremot inte vara vinstdrivande eller reklamfinansierad för att betraktas som beställ-tv.
 • Du som leverantör av tjänsten ska också vara redaktionellt ansvarig för innehållet. Har användarna själva framställt innehållet anses inte tjänsten som beställ-tv.

 • Tjänsten måste innehålla tv-program, det vill säga program som huvudsakligen består av rörliga bilder, med eller utan ljud. Utmärkande för tv-program är att de sänds för att underhålla, utbilda eller informera. Exempel är film, dramaproduktioner, dokumentärer och nyhetsprogram.
 • Du som leverantör måste erbjuda tjänsten via ett elektroniskt kommunikationsnät och huvudsyftet ska vara att erbjuda tv-program.
 • Tjänster som endast har enstaka program som illustration till annat innehåll anses inte som beställ-tv.

 • Det ska vara tittaren och inte du som leverantör som bestämmer när tv-programmet ska börja. Annars är det en vanlig tv-sändning och inte beställ-tv. 

 • Du som leverantör måste vara etablerad i Sverige. Huvudkontoret ska finnas i Sverige och de redaktionella besluten ska fattas här. Om inte både huvudkontor och redaktion finns i Sverige, så är det avgörande var större delen av personalen arbetar.

Så registrerar du beställ-tv

Du registrerar din tjänst i vår e-tjänst under kategorin "Medier på nätet". Där fyller du i informationen som efterfrågas samt skickar med bilagorna.

Till e-tjänsten

Följande bilagor behöver skickas med vid registrering

Företag ska skicka med:

 • Registreringsbevis (där styrelse och firmatecknare framgår)

Föreningar ska skicka med:

 • Stadgar och protokoll som visar att stadgar har antagits ska skickas med.
 • Vem eller vilka som har firmateckningsrätt.
 • Uppgifter om vilka som sitter i styrelsen.

Massmedier med beställ-tv

Är ni ett massmedium som omfattas av det automatiska grundlagsskyddet och har en beställ-tv-tjänst på er webbplats så ska ni dels registrera er webbplats och dels registrera beställ-tv-tjänsten.

Grundlagsskydd för dig som inte är ett massmedium

Du som driver en webbplats men inte är ett massmedium kan också få den grundlagsskyddad. Genom att ansöka om ett utgivningsbevis från oss får din webbplats samma skydd som ett massmediums webbplats.

Detta gäller när att du har registrerat din tjänst

Information om leverantören

På webbplatsen ska det tydligt framgå vem som är ansvarig för tjänsten. Kontaktuppgifter ska finnas och det ska även framgå att Myndigheten för press, radio och tv och Konsumentombudsmannen har tillsyn över beställ-tv-tjänsten.

Innehållsregler för radio och tv

Radio- och tv-sändningar ska följa flera regler som finns i lagen och i sändningstillståndet. Läs om dem här.

Sök i vårt tillståndsregister

Du kan själv söka efter befintliga tillstånd och utgivningsbevis i vårt tillståndsregister.