Lokala kabelsändarorganisationer

I varje kommuns kabelnät finns möjlighet för mindre aktörer att sända program. Föreningar och andra organisationer kan ansöka hos oss på myndigheten om att få bli en lokal kabelsändarorganisation. Som lokal kabelsändarorganisation får ni tillgång till en gratis kanal i kabelnätet inom en kommun.

Ansök om att bli lokal kabelsändarorganisation

Ni ansöker om ett förordnande att bli kabelsändarorganisation hos oss genom att fylla i och skicka in blanketten nedan.

Kriterier för att kunna bli lokal kabelsändarorganisation

För att kunna ansöka om ett förordnande som kabelsändarorganisation ställs en del krav som ni måste uppfylla:

  • Organisationen ska vara en juridisk person som har bildats för att sända tv lokalt i kabel.
  • Organisationen ska låta olika intressen och meningsriktningar komma till tals i verksamheten.
  • Utgångspunkten är att den ska vara öppen för alla som vill vara med och sända.

Vi tilldelar vanligtvis ett förordnande till en organisation. Men ett förordnande kan även tilldelas flera organisationer vilket innebär dessa måste dela på sändningstiden eller dela upp sändningsområdet.

Det här gäller när du fått ett förordnande

Ett förordnande innebär att ni har vissa skyldigheter.

  • Förordnandet gäller i högst tre år.
  • Förordnandet ger den lokala kabelsändarorganisationen rätt att disponera ett bestämt utrymme (högst en kanal) i varje kabelnät i en kommun.
  • Den som äger eller förfogar över ett kabelnät där tv-program vidaresänds till allmänheten måste erbjuda ett särskilt utrymme till kabelsändarorganisationens sändningar. Detta gäller om sändningarna når fler än 100 bostäder.
  • Nätoperatören får inte ta ut någon hyra för platsen i nätet. Övriga kostnader för sändningarna ska kabelsändarorganisationen stå för.

Till e-tjänsten