Kabel-tv och iptv

Kabel-tv och iptv distribueras till mottagaren via kablar och bredband. Det krävs inget tillstånd för någon av de båda sändningsformerna men vissa av sändningarna måste registreras hos oss.

Dessa sändningar ska registreras

Det finns två typer av sändningar i kabel- och ip-nätet och dessa är ursprungliga sändningar och vidaresändningar. Det är endast om ni ansvarar för en ursprunglig sändning som ni måste registrera den.

Ursprunglig sändning

En ursprunglig sändning är en tv-signal som går ut i kabel- eller ip-nätet direkt från er, till exempel från er studio. Dessa sändningar är ofta lokala och kan till exempel göras av nätägaren eller lokala kabelsändarorganisationer.

För tv-kanaler som sänder i både marknätet och i kabel så räknas sändningen i marknätet som den ursprungliga sändningen. Vidaresändningen av dessa kanaler i kabel-tv och iptv behöver därför inte registreras.

Så registrerar du sändningen

Du registrerar den ursprungliga sändningen via vår e-tjänst och det är kostnadsfritt. I samband med registreringen ska du även:

 • Ange en ansvarig utgivare
 • Ange beteckning på sändningen
 • Skicka in efterfrågade bilagor

Det är utgivaren som är juridiskt ansvarig om något yttrandefrihetsbrott begås i sändningen eller publiceringen, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning. Utgivaren ska därför ha rätt att bestämma över innehållet så att inget sänds eller publiceras mot hens vilja. Det ska alltså vara praktiskt möjligt för utgivaren att granska det som ska sändas eller publiceras. Även om utgivaren väljer att delegera viss granskning till medarbetare är det alltid hen som ensam bär ansvaret.

När du registrerar en ursprunglig sändning ska du även meddela namnet på sändningen, dvs sändningsbeteckningen. Namnet måste vara unikt så att tittarna kan identifiera den som sänder. Om sändningen sedan byter namn ska du meddela det nya namnet genom att skicka in en blankett med ändringen.

Följande bilagor behöver du skicka med i din ansökan.

Företag ska skicka med:

 • Registreringsbevis

Föreningar ska skicka med:

 • Stadgar och protokoll som visar att stadgar har antagits.
 • Vem eller vilka som har firmateckningsrätt.
 • Lista över vilka som sitter i styrelsen.

Bilagor för vid registrering av ansvarig utgivare:

 • Personbevis
 • Intyg från insolvensregistret som ni beställer från Bolagsverket
 • Förvaltarfrihetsbevis 
 • Ett intygande att utgivaren åtar sig sitt uppdrag

Till e-tjänsten

Vidaresändningsplikt

Läs mer om vilka kanaler som måste vidaresändas i näten för kabel-tv och iptv.

Lokala sändningar

Läs mer om hur ni ansöker om att bli en lokal kabelsändarorganisation.

Ansvarig utgivare

Läs mer om vad det innebär att vara ansvarig utgivare.

Tillstånd eller registrera?

Läs mer om vilka sändningsformer som behöver tillstånd eller som ska registreras.