Ansök om tillstånd att sända marksänd tv

Under februari månad fanns det möjlighet att ansöka om ett sändningstillstånd för tv i marknätet. Tillståndet gällde för sändningar kl 18.00-06.00 i hela landet. Ansökningstiden har nu gått ut och vi kommer börja handlägga inkomna ansökningar.

Click here for an English version

Inkomna ansökningar

Det har kommit in en ansökan för det lediga tillståndet i marknätet. Ansökan kom från Aftonbladet Hierta Aktiebolag .

Vi kommer nu att handlägga ansökan och meddela beslut så snart som möjligt.

Det här krävs för att kunna få tillstånd

För att ni ska kunna få tillstånd att sända i marknätet så krävs att ni har tekniska och ekonomiska förutsättningar att kunna sända under hela tillståndsperioden. Dessutom ska ni vara beredda att samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor. Reglerna för tillståndsgivningen för marksänd tv och sökbar text-tv finns i Radio- och tv-lagen, men också i myndighetens strategi.

Strategi 

Myndigheten för press, radio och tv tog under 2019 fram en strategi som beskriver utgångspunkter och inriktning för arbetet med sändningstillstånd för marksänd tv. Syftet är att den ska bidra till ökad tydlighet för aktörer på marknaden vad gäller de förutsättningar och villkor som kan komma att ställas för sändningstillstånd. Även marknadens aktörer fick möjlighet att komma med synpunkter på ett utkast till strategi.

Sedan strategin antogs har myndigheten den 30 september 2020 fattat beslut om att ompröva vissa villkor i sändningstillstånden. Beslutet innebär att senast den 31 maj 2021 kommer samtliga kanaler att sändas ut i en effektivare komprimeringsteknik. Vid denna tidpunkt kommer ytterligare kanaler att börja sändas ut i hd-kvalitet och TV3, TV4 och Kanal 5 kommer enbart att sändas ut i hd-kvalitet.

Har ni frågor kontakta 

Therese Köster, therese.koster@mprt.se

Eva Bengtsson Åström, eva.bengtsson@mprt.se

 

Till e-tjänsten

I vår e-tjänst kan du registrera eller söka tillstånd för din sändning. Du kan även söka stöd för nyhetsmedier samt anmäla program till granskningsnämnden.

Marksänd tv

Här kan du läsa mer om marksänd tv, tillståndsperioder och vad som krävs för att kunna söka tillstånd.