Ansök om tillstånd att sända marksänd tv

Under hösten 2020 har det funnits möjlighet att söka tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i marknätet. Det gällde två lediga tillstånd. Ansökningen är nu avslutad och vi handlägger de inkomna ansökningarna.

Den 18 februari i år fattade myndigheten beslut om sändningstillstånd för tv i marknätet. Två av tillstånden har återkallats och dessa tillstånd i sd-kvalitet utlyses nu.

Click here for an English version

Aktuell ansökningsperiod

Ni kan ansöka om tillstånd att sända tv i marknätet under perioden

22 oktober–17 november 2020.

Ansökan görs via våra e-tjänster.

Lediga tillstånd att söka

Det finns två nationella tillstånd i sd-kvalitet att ansöka om. Dessa är:

  • 1 tillstånd för sändning dygnet runt
  • 1 tillstånd för sändning kl.18.00–06.00

Tillstånden gäller till och med 31 december 2025.

Det här krävs för att kunna få tillstånd

För att ni ska kunna få tillstånd att sända i marknätet så krävs att ni har tekniska och ekonomiska förutsättningar att kunna sända under hela tillståndsperioden. Dessutom ska ni vara beredda att samverka med andra tillståndshavare i tekniska frågor. Reglerna för tillståndsgivningen för marksänd tv och sökbar text-tv finns i Radio- och tv-lagen (RTL), men också i myndighetens strategi.

Strategi 

Myndigheten för radio och tv tog under 2019 fram en strategi som beskriver utgångspunkter och inriktning för arbetet med sändningstillstånd för marksänd tv. Syftet är att den ska bidra till ökad tydlighet för aktörer på marknaden vad gäller de förutsättningar och villkor som kan komma att ställas för sändningstillstånd. Även marknadens aktörer fick möjlighet att komma med synpunkter på ett utkast till strategi.

Sedan strategin antogs har myndigheten den 30 september 2020 fattat beslut om att ompröva vissa villkor i sändningstillstånden. Beslutet innebär att senast den 31 maj 2021 kommer samtliga kanaler att sändas ut i en effektivare komprimeringsteknik. Vid denna tidpunkt kommer ytterligare kanaler att börja sändas ut i hd-kvalitet och TV3, TV4 och Kanal 5 kommer enbart att sändas ut i hd-kvalitet.

Så ansöker ni om tillstånd

Ni gör ansökan via våra e-tjänster. I e-tjänsten anges även vilka dokument som ni ska skicka med tillsammans med ansökan.

För varje ansökan tar myndigheten ut en ansökningsavgift på 45 000 kronor.

Till e-tjänsten 

Har ni frågor kontakta 

Therese Köster, therese.koster@mprt.se

Eva Bengtsson Åström, eva.bengtsson@mprt.se

 

Till e-tjänsten

I vår e-tjänst kan du registrera eller söka tillstånd för din sändning. Du kan även söka stöd för nyhetsmedier samt anmäla program till granskningsnämnden.

Marksänd tv

Här kan du läsa mer om marksänd tv, tillståndsperioder och vad som krävs för att kunna söka tillstånd.