Kontaktpunkt - för dig som har frågor eller klagomål om tillgänglighet

På vår webbplats hittar du information om tillgänglighet, bland annat några vanliga frågor och svar. Om du inte hittar svaret på din fråga, eller vill lämna ett klagomål gällande tillgängligheten till radio eller tv, kan du beskriva din fråga eller ditt klagomål och skicka in till oss via vår Kontaktpunkts formulär.

Inkomna klagomål betraktar vi som tips som vi tacksamt tar emot då de kan ge oss värdefull kunskap i vårt arbete för att följa och förbättra tillgängligheten i radio eller tv. Vi kan inte hantera eller lösa problem med till exempel teknisk utrustning och bristande tillgänglighet i enskilda fall.

Observera att om ditt klagomål gäller tillgängliggörandet i eller av ett särskilt program så kan det istället anmälas via vår e-tjänst för programanmälningar (länk till hur du gör en anmälan finns under artikeln). Vanligtvis prövas inte hur varje enskilt program uppfyller de tillgänglighetskrav som finns. Istället görs årliga uppföljningar av hur kraven efterlevs. 

Det kan vara bra att du också vänder dig direkt till det aktuella företaget med klagomål eller synpunkter gällande tillgängligheten. Det är det aktuella företaget – och inte vi – som har direkt möjlighet att påverka tillgängligheten till det som tillhandahålls av företaget.

Till Kontaktpunktens formulär

Bakgrund: Kontaktpunkt

Myndigheten för press, radio och tv har (från och med den 1 december 2020) i uppdrag att tillhandahålla en kontaktpunkt som ska lämna information till allmänheten om tillgänglighetsfrågor enligt radio- och tv-lagen och ta emot klagomål om sådant tillgängliggörande.

Myndigheten bör också följa och informera om den tekniska utvecklingen och vid behov kunna föra fram synpunkter för att uppmuntra aktörer att ta fram gemensamma och framåtsyftande tekniska lösningar.

Här anmäler du ett program till granskningsnämnden

Läs här hur du gör en anmälan till granskningsnämnden här.

Frågor och svar om kraven på tillgänglighet

Här samlar vi vanliga frågor från er konsumenter om tillgänglighet i tv.