Så hittar du tillgänglighetstjänster

Flera kanaler använder liknande symboler för tillgänglighetstjänster. Dessa symboler används i tidningstablåer, på webben och i tv-rutan för att visa vilken tillgänglighetstjänst som används.

Symboler för olika tillgänglighetstjänster

Teckenspråkstolkning

Program tolkas till teckenspråk samtidigt som de visas. Teckentolken syns kan till exempel synas i en egen mindre bild i programbilden.

Syntolkning

Om du har en synnedsättning kan du ta del av program med hjälp av syntolkning. Tjänsten innebär att en berättarröst beskriver scener, gester och miner och förklarar sådant som inte är tydligt genom dialogen. 

Textning

En textremsa syns i bild och är synkad med det som sägs i bild. När textning finns så hittar du den i regel på text-tv-sidan 199, detta gäller för flera kanaler som till exempel SVT, TV4, TV3 och Kanal 5.

SVT textar alla sina lokala nyhetssändningar i SVT Play. Textningen är automatiskt genererad (den är inte bearbetad av en människa) och publiceras några minuter efter själva tv-sändningen. Den är valbar via en ikon i spelaren.

Uppläst text

För dig dom har nedsatt syn eller läsförmåga finns tjänsten uppläst text. Det är en teknisk tjänst där en syntetisk röst läser upp översättningstexten samtidigt med textningen i bild. För att få hjälp med att starta uppläst text på din tv bör du kontakta din tv-operatör och berätta vilken tv och fjärrkontroll du har. Inställningarna kan vara lite olika.

Övriga tjänster

Tydligare tal

Tydligare tal sänker bakgrundsljuden i ett program, och gör att rösterna i programmet hörs tydligare. Under 2020 introducerades den valbara funktionen Tydligare tal i SVT Play. Syftet är att förbättra hörbarheten för människor med permanent eller tillfälligt nedsatt hörsel. 

Här hittar du tillgängliggjorda program

Flera play-tjänster tillgängliggör delar av sitt innehåll. På SVT Play och UR Play finns alla program på teckenspråk eller med teckenspråkstolkning, samt alla syntolkade program, samlade i särskilda kategorier för teckenspråk respektive syntolkning. På TV4 Play (under TV4-Tolken) finns ett urval av TV4:s program syn- och teckenspråkstolkade.

Frågor och svar om kraven på tillgänglighet

Här samlar vi vanliga frågor från er konsumenter om tillgänglighet i tv.

Uppföljningar och utredningar

Vi sammanställer varje år programföretagens redovisningar. Du kan läsa dem här tillsammans med andra utredningar som gjorts om tillgänglighet.