Så regleras olika radio- och tv-sändningar

Radio och tv sänds på flera olika sätt. De olika sändningsformerna kan distribueras via marknätet, satellit, kabel-/ip-nät eller över internet. Ofta distribuerar ett programföretag samma program (det vill säga samma innehåll) via flera distributionsplattformar såsom tv-kanal i marknätet, webbsändning och play-tjänst. Men beroende på vilken plattform som programmet sänds på så gäller olika regler.

Regelverket för radio- och tv-sändningar gör skillnad på dels vilken eller vilka plattformar ett program distribueras på, dels från vilket land programmet sänds. Det innebär bland annat att vi endast kan granska sändningar som görs från Sverige.

Flera regelverk för sändningsformerna

Programbolagens sändningar träffas av flera olika regler som finns i yttrandefrihetsgrundlagen, radio- och tv-lagen (RTL), sändningstillstånd och beslut om tillgänglighetskrav. För public service-företagen finns även medelsvillkor, regler om förhandsprövning av vissa nya tjänster och innehållsvillkor på internet. 

Sändningar av radio och tv kan ske via:

  • Marknätet (M)
  • Via satellit (S)
  • Tråd som är kabel-tv/iptv och internet (T)

Det här innehåller Radio- och tv-lagen

Radio- och tv-lagen (2010:696) är den lag som reglerar radio- och tv-sändningar och beställ-tv i Sverige, bland annat när det krävs tillstånd för att sända radio och tv i marknätet. Den innehåller även regler om innehållet i sändningarna. Det finns dessutom regler i lagen om reklam, sponsring och produktplacering samt regler för att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att ta del av sändningarna.

Det här innehåller sändningstillstånden

Av sändningstillståndet framgår var programbolaget får sända och hur länge tillståndet gäller. Det kan även innehålla villkor om programinnehåll och teknik.

Det här innehåller tillgänglighetskraven

Det finns krav för svenska programföretag som sänder i marknätet, via satellit och genom tråd att tillgängliggöra tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning. Det finns ett flertal tekniker som kan användas för att tillgängliggöra program. Exempel på tekniker är textning, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text. Vi följer årligen upp kraven på tillgänglighet.

 

Tillgänglighet i tv-sändningar

Är ni ett svenskt programföretag finns krav på att tillgängliggöra tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om vad som gäller här.

Innehållsregler för radio och tv

Läs mer om vilka regler som gäller radio och tv,

För dig som sänder tv

Läs mer om de olika sändningsformerna av tv. Vilka som kräver tillstånd eller registrering.

För dig som sänder radio

Läs mer om de olika sändningsformerna för radio. Vilka som kräver tillstånd eller registrering.