Inordnande av Statens Medieråd

MPRT har fått i uppdrag av regeringen att förbereda inordnandet av Statens Medieråds samtliga uppgifter i myndigheten. Uppdraget ska vara genomfört till den 1 januari 2024.

Sammanslagningen är en logisk följd av de senaste årens medieutveckling och att myndigheterna har närliggande uppdrag. Den nya mediemyndigheten kommer bland annat ha bättre förutsättningar att arbeta med omvärldsbevakning, analys och kunskapsspridning. En samlad myndighet blir också mer stabil, mindre sårbar och ger en bredare kompetens och kapacitet att genomföra uppdrag från regeringen.

MPRT välkomnar den här förändringen och arbetar gemensamt med Statens medieråd för att ta hand om olika frågor såsom arkiv, ekonomiadministration, IT och organisatoriska frågor.

Den nya mediemyndigheten kommer att finnas kvar i MPRT:s nuvarande lokaler och heta Mediemyndigheten från och med den 1 januari 2024.