Uppmärksammad dom – granskningsnämndens beslut om Vaccinkrigarna

En dom från tingsrätten har nyligen fått mycket uppmärksamhet. Den handlar om en kvinna som vunnit ett rättsfall mot svenska staten. Kvinnan medverkade i SVT – dokumentären ”Vaccinkrigarna”. Programserien prövades av granskningsnämnden, men inte frågan om intrång i hennes privatliv då hon inte anmält programmet till nämnden.

I december 2020 visades dokumentärserien ”Dokument inifrån: Vaccinkrigarna” i Sveriges Television (SVT). Programserien anmäldes av ett antal olika anmälare, dock inte av kvinnan som nu vunnit i tingsrätten. Nämnden prövade och friade programmet utifrån kraven på opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet i förhållande till de anmälningar som kom in. Några anmälare ansåg att programmet innebar ett intrång i kvinnans privatliv. Eftersom hon inte anmält programmet själv eller lämnat sitt medgivande till nämnden för en sådan prövning kunde nämnden inte pröva om programmet utgjort ett intrång i hennes privatliv (beslut 20/05572 och 5728). Nedan klargör vi vad som gäller i ärendet i förhållande till granskningsnämndens prövning.

- Har granskningsnämnden prövat programmet Vaccinkrigarna?

Ja, det har prövats och friats utifrån kraven på saklighet och opartiskhet. Det har även friats utifrån bestämmelsen om respekt för privatlivet som gällde en annan person som förekom i programmet.

- Har granskningsnämnden prövat om kvinnans privatliv har kränkts?

Nej, det har inte prövats, eftersom hon inte gjort någon anmälan till granskningsnämnden.

- Hade nämnden kunnat pröva hennes fall ändå?

Nej, en förutsättning för prövning av frågan om intrång i någons privatliv är att personen har lämnat sitt medgivande till en sådan prövning. Detsamma gäller för prövning hos medieombudsmannen.

- Hade kvinnan kunnat få skadestånd efter en prövning i granskningsnämnden?

Nej, det ingår inte i nämndens uppgifter att pröva frågor om skadestånd.

- Kan nämnden pröva journalistiska metoder idag, såsom wallraffning, dold kamera etc?

Nej, generellt prövar granskningsnämnden inte arbetsmetoderna utan bara innehållet i det som sänts. Att delar av Vaccinkrigarna spelades in genom att reportrarna uppträdde med påhittade identiteter eller med dold kamera utan de inblandades samtycke är en yrkesetisk fråga som inte regleras vare sig i radio- och tv-lagen eller i sändningstillstånd.

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN) handlägger och fattar beslut om anmälningar mot journalister som gäller övertramp av de yrkesetiska reglerna däribland dold inspelning som görs i syfte för publicering.

- Är granskningsnämnden en del av det självreglerande medieetiska systemet?

Nej, granskningsnämnden är ett självständigt beslutande organ inom Myndigheten för press, radio och tv och nämndens mandat regleras i lag.

- Vart ska en person vända sig för att få en prövning av intrång i privatlivet?

Privatlivsbestämmelsen prövades tidigare av granskningsnämnden men från 1 januari 2021 är det Medieombudsmannen som prövar frågan för sändningar i Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Det är den som är berörd som kan göra en anmälan.