MPRT har mindre medel till mediestöd i år

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har drygt en miljard kronor att fördela i stöd till nyhetsmedier under 2023. I år är anslaget ca 70 miljoner kronor lägre än förra året vilket innebär att de medel som finns inte kommer att räcka till alla stöd.

MPRT hanterar sex olika stödformer:

  • driftsstöd,
  • distributionsstöd,
  • stöd för lokal journalistik,
  • redaktionsstöd,
  • innovations- och utvecklingsstöd och
  • stöd för tidningsdistribution vid varannandagsutdelning av post.

Kostnaden för driftsstödet har ökat årligen under de senaste åren och den utvecklingen fortsätter under 2023. MPRT har därför beslutat att inte utlysa någon ansökningsomgång för innovations- och utvecklingsstöd i år.

- Vi tycker naturligtvis att det är beklagligt att vi inte kan utlysa något innovationsstöd i år heller men vi vet samtidigt att pengarna gör stor nytta genom andra mediestöd, säger Kajsa Rohdin, enhetschef vid Myndigheten för press, radio och tv.

Även medlen till redaktionsstöd är betydligt lägre i år. Förra året lämnades 155 miljoner kronor i redaktionsstöd till 83 allmänna nyhetsmedier. Den fördelade summan innebar att de sökande fick 25 procent av vad de hade kunnat få om mediestödsnämnden hade tillräckligt med medel. Enligt myndighetens nuvarande bedömning kommer det att finnas ungefär 120 miljoner kronor kvar i år när rättighetsstöden och redan intecknade stöd har lämnats. Dessa medel ska räcka till både stödet för lokal journalistik och redaktionsstödet.  

MPRT tar emot ansökningar om lokalt stöd från och med den 1 februari 2023. Om det finns medel kvar öppnar ansökan för redaktionsstöd den 15 maj 2023.