Möjlighet att lämna synpunkter om vidaresändningsplikt

Myndigheten för press, radio och tv har publicerat ett utkast till rapport om vidaresändningsplikt, utrymme för lokala kabelsändarorganisationer och framhävande av information av allmänintresse. Intressenter ges tillfälle att lämna synpunkter senast den 7 juni 2023.