Ansökan om tillstånd att sända digital kommersiell radio är nu stängd – MPRT inleder genomgång av ansökningar

Idag klockan 12 gick ansökningstiden ut för tillstånd att sända digital kommersiell radio. Totalt har tolv ansökningar om programtjänster inkommit från fem olika sökande: Mad Men Media AB (7), Skärgårdsradion AB (1), DB Media AB (2), Prodraft AB (1) och en privatperson (1).

MPRT bedömer ansökningarna

Nu inleds en genomgång av ansökningarna för att se vilka som har kommit in i rätt tid och om eventuella kompletteringar behöver begäras in. De sökande kommer också att bedömas utifrån formella krav för att säkerställa att de har både finansiella och tekniska förutsättningar att sända under hela tillståndsperioden. Det är också viktigt att de är beredda att samverka med övriga tillståndshavare i tekniska frågor.

Endast de sökande som uppfyller de formella kraven kommer att kunna erhålla tillstånd. Efter bedömningen av vilka som uppfyller de formella förutsättningarna kommer nästa steg att vara att bestämma vilka programtjänster de sökande ska få tillstånd för.

När fattas beslut?

Beslutet kommer att fattas någon gång mellan juni och mitten av augusti. Tillstånden kommer att börja gälla den 1 september.