Flera ryska kanaler hindras att sändas inom EU

Europeiska unionens råd har tidigare antagit en förordning för att hindra att vissa ryska kanaler sänds inom EU. Nu har det beslutats att ytterligare tre ryska statsägda mediekanaler kommer att blockeras. 

Den 2 mars 2022 beslutade EU att stoppa de ryska statsägda kanalerna Sputniks och Russia Todays sändningsverksamhet i EU till dess att aggressionen mot Ukraina har upphört och fram till dess att Ryssland och ryska medier som står regeringen nära upphör med desinformationsverksamhet och manipulering av information. 

Förordningen anger att det ska vara förbjudet för operatörer att sända eller möjliggöra, underlätta eller på annat sätt bidra till sändning av innehåll som utförs av de juridiska personer, enheter eller organ som anges i en bilaga till förordningen. Förordningen gäller direkt även i Sverige.

Europeiska unionens råd har nu beslutat att ytterligare tre statskontrollerade ryska mediebolag kommer att blockeras i och med EU:s sjätte sanktionspaket som beslutades den 3 juni 2022. De får inte sända program, delta i sändningsverksamhet eller förmedla information om Europeiska unionens område, med undantag för bland annat intervjuer och forskning. Dessutom förbjuds reklam i allt innehåll som de sanktionerade mediebolagen producerar. De kanaler det gäller är:

  • TV-bolagen Rossiya24
  • TV center International (TVCI)
  • RTR Planeta.

De kanaler som tidigare beslutats inte får sända inom EU är:

  • RT – Russia Today English,
  • RT – Russia Today UK,
  • RT – Russia Today Germany,
  • RT – Russia Today France,
  • RT – Russia Today Spanish och
  • Sputnik.

TVCI och RTR Planeta sände tidigare via satellit från Sverige mot bland annat de baltiska länderna men dessa sändningar har upphört under våren och kanalerna är inte längre registrerade i Sverige