Mediekonsumtionen är fortsatt på en högre nivå än innan pandemin

Mediernas roll och funktion har betytt extra mycket för oss under de två åren som pandemin har pågått. Det visar vår senaste rapport Medieutveckling 2022 - Mediekonsumtion. Tiden vi spenderar på medier fortsätter ligga på en högre nivå än innan pandemin. Under 2021 minskade den med sju minuter jämfört med året innan men den stannar ändå kvar på en högre nivå än tidigare uppmätta år.

De första två åren av pandemin har påverkat vårt samhälle på olika sätt. I årets rapport ser vi därför flera konsumtionsförändringar. En för­ändring är att mediekonsumtionen har ökat påtagligt under de år som pandemin har pågått. Efter att nyhetskonsumtionen och dagstidningsläsandet har minskat under flera års tid ökade intresset att ta del av nyheter och att läsa tidningen. De medier som ökade allra mest var de traditionella nyhetsmedierna som har ett högt förtroende i befolkningen. Det betyder att fler tog del av nyheter via public service, TV4 och morgontidningarna. Däremot minskade nyhetsläsningen via sociala medier.

Det är fortfarande skillnad i vad yngre och äldre lägger mest medietid på; där äldre generellt tar del av nyheter i högre utsträckning än yngre. Nyhetsvanorna hos yngre och äldre präglas fortsatt av ett spegelvänt förhållande, den plattform som används mest i den ena gruppen används minst i den andra, och tvärtom. Unga föredrar att använda medier digitalt till skillnad från äldre, som i första hand väljer morgontidning på papper och linjära radio- och tv-sändningar.

Tv-tittandet minskade med fem minuter under 2021 jämfört med året innan. Samtidigt ökade tittandet på streamingtjänsterna och allt fler av de svenska hushållen har tillgång till en streamingtjänst. FM-radion tappade lyssnare och då särskilt den kommersiella radion. Deras lyssnare har oftare radion på i bilen och på jobbet och när fler stannat hemma har de därför tappat lyssnare. Sveriges Radio har däremot inte påverkats i samma utsträckning.

Bakgrund

Vi följer och analyserar medieutvecklingen utifrån flera perspektiv så som politik, konsumtion, ekonomi och mångfald. Detta resulterar i vår årliga rapportserie Medieutveckling. I rapporten Medieutveckling - Mediekonsumtion använder vi statistik från flera källor för att beskriva hur mediekonsumtionen förändras över tid. Den här rapporten innehåller statistik till och med 2021.