Regeringen skjuter till mer pengar till mediestödet i vårbudgeten

Regeringen vill skjuta till mer pengar till nyhetsjournalistiken. Det handlar om ytterligare 100 miljoner kronor som ska gå till branschen redan i år. En del av pengarna ska gå till att stötta de företag som får sämre förutsättningar att dela morgontidningar när Postnord går över till varannandagsutdelning.

I vårändringsbudgeten för 2021 har regeringen lagt förslag om mer medel till mediestödet. Det handlar om ytterligare 100 miljoner kronor som ska fördelas ut under året. Av dessa ska 40 miljoner gå till ett nytt stöd för viss tidningsdistribution och 60 miljoner kronor ska gå till det befintliga mediestödet.

Myndigheten för press, radio och tv lämnade i mars i år ett förslag på hur staten kan stötta tidningarna vid en situation med varannandagsutdelning och förslaget är nu ute på remiss.

-Vi välkomnar dessa medel som vi vet gör stor skillnad när det gäller att bevaka och skildra samhället och att sprida nyheter till läsarna. Den här pandemin har verkligen visat hur viktig nyhetsjournalistiken är, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid Myndigheten för press, radio och tv.

Regeringen vill samtidigt återinföra några av de lättnader som fanns i mediestödet förra året. Det handlar bland annat om lägre krav för att ta del av redaktionsstöd.

Bakgrund

Den 31 mars lämnade Myndigheten för press, radio och tv förslag på ett nytt särskilt stöd för viss tidningsdistribution med anledning av att Postnord ändrar sin utdelningsmodell till utdelning av post och tidningar varannan dag. Stödet bedöms kosta ca 130 miljoner kronor årligen när utdelningsmodellen är införd i hela landet. För år 2021 har MPRT bedömt att kostnaden kommer att uppgå till ca. 40 miljoner kronor.

Mediestödet består av tre olika stödformer - stöd för lokal journalistik, innovations och utvecklingsstöd och redaktionsstöd- som kan lämnas till allmänna nyhetsmedier. Mediestödet är teknikneutralt och lämnas i mån av tillgång på medel.