Lämna synpunkter på Funkas rapport om Kartläggning av tillgänglighet till tv-tjänster

Funka har nu lämnat sin kartläggningsrapport som de gjort på uppdrag av MPRT. Det finns nu möjlighet att lämna synpunkter på denna och skicka in till oss.

MPRT beslutar om krav på att tillgängliggöra tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning. Inför att vi fattar beslut om nya krav som ska gälla efter den 30 juni 2021 gav vi företaget Funka i uppdrag att kartlägga olika tillgänglighetstekniker och tekniska lösningar som används och kartlägga hur kravställandet ser ut i andra länder. Funka har nu lämnat sin rapport.

Ladda ner rapporten och läs mer information om uppdraget och hur du kan lämna synpunkter på den på uppdragets informationssida.

Vi behöver era synpunkter senast 15 mars 2021.

Relaterad länk - Nya tillgänglighetskrav tv

Ladda ner rapporten och läs mer om uppdraget här.