Granskningsnämnden prövar inte ärenden om SR-reporter

Sveriges Radio Ekot har under våren fått kritik för att en reporter hade en relation med en misstänkt islamist som hon rapporterade om i sin granskning av islamister för Ekot 2019 och 2020. I anledning av detta har det kommit in ett flertal anmälningar till granskningsnämnden.

Anmälningarna handlar om att granskningsnämnden borde granska en rapportering som skett i SR år 2019 samt reportage som fortfarande återfinns på SR:s webbplats sedan 2019. En anmälare har också ansett att nämnden skulle ändra ett beslut att fria en sändning från 2019 mot bakgrund av det som nu framkommit.

Om en anmälan har kommit in till Myndigheten för press, radio och tv senare än tre månader efter det att programmet eller inslaget sändes, ska granskningsnämnden för radio och tv enligt sin instruktion endast granska programmet eller inslaget om det finns särskilda skäl. I dessa fall har tremånadersgränsen passerat. Nämnden har inte ansett att det finns några särskilda skäl att ändå granska programmen eller inslagen, eller att ändra det tidigare beslutet.

Du kan söka efter ärenden och beslut i vårt webbdiarium.

Relaterad länk