Remissvar: Bra att kunna ställa villkor på public service-företagens verksamhet – oavsett plattform.

Myndigheten för press, radio och tv har lämnat sitt remissyttrande över betänkandet Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (SOU 2020:45). I vårt remissvar välkomnar vi bland annat förslaget att kunna ställa krav på public service-sändningar, oavsett plattform.

  -Det är bra för public service att det ställs villkor för företagens sändningar och tillhandahållanden oavsett valet av distributionsplattform, och att dessa följs upp. Det är en förutsättning för att tilliten till bolagen ska vara fortsatt hög.  Det är också rimligt att all verksamhet som finansieras av allmänheten också uppfyller vissa krav, säger Charlotte Ingvar-Nilsson, generaldirektör vid Myndigheten för press, radio och tv.

Vidare yttrar sig myndigheten i frågor om bland annat:

  • ansvar för innehållet i satellitsändningar från utlandet,
  • vidaresändningspliktens omfattning,
  • webbsändningsregelns omfattning och
  • om känsliga personuppgifter i söktjänster.