Så har vår mediekonsumtion förändrats

Del av framsidan till rapporten Mediekonsumtion 2020. Ett finger trycker på en surfplatta omgiven av olika flygande ikoner.

Rapporten Mediekonsumtion 2020 visar att vår mediedag blir allt mer digital när vi lämnar tablålagda sändningar och övergår till strömmad media. Förändringen har snabbats på av den ökade tillgången till trådlöst internet och den smarta mobilen. Nästan alla är uppkopplade och alla förväntas vara det. Den digitala klyftan mellan generationer består även om den sakta minskar tack vare att våra äldre vågar vara mer digitala i sin konsumtion.

Idag släpper Myndigheten för press, radio och tv en rapport om svenskarnas mediekonsumtion. I den kan du se vilka medier svenskarna väljer att spendera sina sex medietimmar på. Nytt för i år är att Myndigheten för delaktighets panel Rivkraft har svarat på frågor om sina medievanor. Av svaren framgår det att SVT:s kanaler är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Rapporten beskriver mediekonsumtionen i Sverige baserat på tittarsiffror från MMS Mediemätning i Skandinavien och lyssnarsiffror från Kantar Sifo:s Radioundersökningar. För att kunna beskriva en vanlig mediedag används Nordicoms Mediebarometer. 

Om rapporten

Myndigheten för press, radio och tv har i uppdrag att följa och analysera utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten. Myndigheten ska även publicera statistik och annan information om ägande- och branschstruktur, teknik, innehåll och ekonomiska förhållanden inom medieområdet. Som ett led i det arbetet publicerar myndigheten flera rapporter varje år om medieutvecklingen i Sverige. Den här rapporten beskriver mediekonsumtionen i Sverige.