Strategi för tillståndsgivning för marksänd tv från 2020

MPRT har tagit fram ett utkast till strategi inför den tillståndsprocess som kommer att inledas under hösten 2019. Myndigheten publicerar nu utkastet till strategi för att ge intressenter möjlighet att lämna synpunkter och kommentarer. Strategin kommer att fastställas i juni 2019.

Strategin beskriver myndighetens utgångspunkter för och inriktning på arbetet med sändningstillstånd för marksänd tv ska. Strategin ska gälla för hela nästa tillståndsperiod men kan komma att revideras under perioden, exempelvis på grund av regulatoriska eller tekniska förändringar.

MPRT gör följande ställningstaganden

  • Avsatt frekvensutrymme ska användas för tv-sändningar. 
  • Ledigt frekvensutrymme ska så snart som möjligt utlysas på nytt.
  • Minst tre sändarnät ska använda den effektivare utsändningstekniken DVB-T2. MPRT kan under tillståndsperioden besluta att även övriga sändarnät ska migrera till DVB-T2. En sådan övergång ska ske om det är nödvändigt av frekvenstekniska skäl eller om det utifrån ett tydligt konsumentperspektiv är lämpligt att en sådan övergång sker.
  • Det ska vara möjligt att söka tillstånd för sändningar i såväl sd- som hd-kvalitet.
  • Parallellsändningar i sd- och hd-kvalitet kan komma att tillåtas i begränsad omfattning om det kan motiveras utifrån ett konsumentperspektiv.
  • Det ska vara möjligt att söka tillstånd även för lokala och regionala programtjänster.

Synpunkter på utkast till strategi

Ni ges tillfälle att senast den 3 maj 2019 lämna synpunkter på utkastet till strategi. Synpunkter lämnas skriftligen till MPRT på adressen registrator@mprt.se. Inkomna synpunkter kan komma att redogöras för i den slutliga strategin samt publiceras på vår webbplats.

Har ni frågor kontakta

Georg Lagerberg, enhetschef, Georg.lagerberg@mprt.se
Eva Bengtsson Åström, eva.bengtsson@mprt.se eller
Therese Köster, therese.koster@mprt.se

Ni kan också nå oss på telefon 08-580 070 00.