Nytt avslag för NENT :s Viasat-kanaler

Myndigheten för press, radio och tv har i dag avslagit ansökan från Nordic Entertainment Group UK Ltd (NENT) om tillfälliga sändningstillstånd för fem kanaler i marknätet.

Den 12 december beviljade myndigheten NENT tillfälliga sändningstillstånd för perioden 12–25 december 2019 för följande kanaler (beslutens diarienummer inom parantes).

  • Viasat Film Family (19/04058)
  • Viasat Film Premiere (19/04059
  • Viasat Hockey (19/04060)
  • Viasat Sport Premium HD (19/04061)
  • Viasat Sport (19/04062)

Myndigheten avslog den 20 december 2019 ansökningarna från NENT om att få sända ovanstående kanaler för perioden 26 december 2019–8 januari 2020. Myndigheten ansåg att flera på varandra följande tillstånd att sända tv i högst två veckor skulle åsidosätta det förfarande för tillståndsgivning som anges i radio- och tv-lagen. Mot denna bakgrund och då det varken var fråga om evenemangs- eller provsändningar saknades skäl att bifalla ansökningarna.

Samma dag som myndighetens beslut kom NENT in med ansökningar om tillstånd för fem nya programtjänster; Viasat Film Action, Viasat Film Hits, Viasat Golf, Viasat Fotboll HD och Viasat Motor i marknätet.

Dessa ansökningar har nu avslagits då det inte är fråga om evenemangs- eller provsändningar och det inte eller föreligger några andra särskilda skäl att meddela tillstånd.

Enligt radio- och tv-lagen så finns det möjlighet att ansöka om tillfälliga sändningstillstånd hos Myndigheten för press, radio och tv. Ett sådant tillstånd garanterar inte att det finns utrymme i marknätet för att sända kanalerna. Tillfälliga sändningar får heller inte påverka övriga tillståndshavares möjligheter att sända i marknätet. Tillfälliga sändningstillstånd gäller för högst 14 dagar.