Ny rapport om mediekonsumtion

I vår nya rapport Medieutveckling 2019 - Mediekonsumtion, kan du läsa om hur svenskarnas mediekonsumtion fortsätter att förändras och att åldersklyftorna ökar. De yngre blir allt mer digitala i sin konsumtion och de äldre är fortfarande huvudsakligen kvar i de mer traditionella medierna.

Det finns en obalans mellan utbud och efterfrågan i vår mediekonsumtion. Den tid vi spenderar på medier ökar inte i samma omfattning som utbudet. Det har lett till en ökad konkurrens mellan utbudet av de många nya digitala tjänsterna som konkurrerar med de traditionella medierna; radio, tv och tidningar. 

En fortsatt trend är att klyftan mellan den yngsta och den äldsta generationens medieanvändning fortsätter att öka. De unga fortsätter att lämna de plattformar som kan sägas vara traditionella medier som papperstidning, analog radio och tablåsänd tv. De äldre rör sig mot ett mer digitalt konsumtionsmönster men är samtidigt den grupp som fortfarande använder sig av de traditionella medieplattformarna i störst utsträckning. En annan förändring i mediekonsumtionen är att sociala medier på mycket kort tid lagt beslag på en stor del av de yngres medietid.

Även hushållens medieutgifter bekräftar att vi blir allt mer digitala i vår mediekonsumtion. För att få tillgång till alla nya digitala tjänster spenderar svenskarna allt mer pengar på bredbands-uppkopplingar och mobilabonnemang. Däremot minskar hushållens utgifter för att ta del av nyhetsmedier.

I den här rapporten använder vi statistik från flera källor för att beskriva hur mediekonsumtionen förändras över tid. Mätningarna görs ofta på nedlagd tid och tillgång till olika medier. Den digitala konsumtionen är svårare att mäta eftersom tiden vi spenderar inte är avgränsad på samma sätt som den var innan vi använde mobilen till mediekonsumtion. Nordicoms långa tidsserier visar ändå tydliga trender i mediekonsumtionen över tid och i olika åldersgrupper.