Så påverkas din tv när marknätet uppgraderas

Snart kommer du att kunna se fler av dina kanaler i HD-kvalitet. Teracom som ansvarar för näten för tv-sändningar – ska i höst uppgradera sändningstekniken för ett antal kanaler. Detta kan påverka dig som konsument. Läs mer här om vad som kommer att hända och hur det kan påverka dig.

Det här kommer att ske

Under hösten 2021 ska ett 20-tal tv-kanaler i marknätet uppgraderas till en modernare komprimeringsteknik och utsändningsformat. Detta görs för att både förbättra bildkvaliteten och göra det möjligt för fler kanaler att sända i HD-kvalitet.

Detta kommer att hända:

 • Kanaler som idag parallellsänder i både SD- och HD-kvalitet kommer fortsättningsvis endast att sända i HD-kvalitet.
 • Några kanaler byter frekvens

Arbetet utförs av Teracom och planeras att ske i olika etapper.

Bakgrunden till arbetet är att Sveriges Television beslutade om att uppgradera sina kanaler till MPEG4. Därefter beslutade MPRT om en uppgradering av komprimeringstekniken och utsändningstekniken i samtliga nät inför den nya tillståndsperioden för sändningar i marknätet 2020. Genom uppgraderingen kan fler kanaler sändas i HD-kvalitet, samtidigt som det ger utrymme för ytterligare kanaler. På så sätt används frekvensutrymmet mer effektivt.

Teknisk fakta

 • MPEG4 är en ny effektivare komprimeringsteknik för video.
 • DVB-T2 är ett effektivare standardformat för utsändning som gör det möjligt att sända ut större datamängder i samma utrymme. Det möjliggör bland annat att det går sända fler kanaler i HD-kvalitet.

Förändringar för dig som konsument

För dig som konsument innebär det att du i fortsättningen bara kommer att se kanalerna SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 i HD-kvalitet (kanalplats 1–5). Efter uppgraderingen är genomförd där du bor kan du behöva göra en kanalsökning på din tv för att få fortsatt tillgång till alla dina tv-kanaler. Detta gäller särskilt för att fortsätta kunna se på SVT2 då kanalen får en ny signal (nytt SID).

Testa i förväg om du kan ta emot den nya tekniken

Den nya tekniken ställer också krav på att din tv klarar att ta emot MPEG4-sändningar och i vissa fall även tekniken DVB-T2. Om du redan i dag tittar på någon HD-kanal så kan din tv ta emot de nya signalerna. Är du osäker kan du knappa in kanalplats 88, där Teracom sänder en testkanal. Om du kan se kanalen så kan din mottagare ta emot båda teknikerna. Observera att du kan behöva göra en kanalsökning först för att få upp kanalplatsen i din lista. Förutom en testbild så hörs också ett brusljud som vandrar mellan högtalarna. Ljudet är till för att kunna testa stereo- och multiljud.

Om du inte kan se kanalerna

Om du inte kan se kanalen kan du behöva

 • byta din tv eller
 • skaffa en digitalbox som stödjer MPEG4-tekniken.

Själva MPEG4-tekniken har funnits sedan 2006 och de flesta tv-apparater, mottagare och boxar från 2008 och framåt stöder tekniken. Redan nu använder många av kanalerna i marknätet, inklusive betal-kanaler, denna teknik.

Då sker uppgraderingen i ditt område

Uppgraderingen kommer att ske i fem etapper över Sverige. På själva omläggningsdagen för varje etapp kommer uppgraderingen att börja efter klockan 10.00 och beräknas vara klar till senast klockan 18.00. Under själva uppgraderingen så kommer det vara ett kortare sändningsuppehåll. Det är Teracom som ansvarar för arbetet och på deras webbplats hittar du aktuell information.

Etapper

Karta över Sverige indelat i fem olika områden för uppgraderingsetapper

Karta som visar områdena för de olika etapperna. Källa: Teracom

 • Etapp 1 – 5 oktober
  Regioner: Stockholm, Uppland, Södertälje, Gävle och Norrköping/Valdemarsvik
 • Etapp 2 – 19 oktober
  Regioner: Norrland och västra Dalarna
 • Etapp 3 – 21 oktober
  Regioner: Östra Dalarna, Värmland, Närke, Västmanland, Östergötland, Småland, Gotland och Öland
 • Etapp 4 – 26 oktober
  Regioner: Göteborg, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg Bohuslän, Dalsland och Skövde
 • Etapp 5 – 28 oktober
  Regioner: Skåne, Blekinge och Halland

För mer information

För mer och aktuell information om uppgraderingen kan du besöka Teracoms webbplats. Där hittar du även vanliga frågor och svar för dig som konsument. Har du ytterligare frågor kan du kontakta Teracom. Är du kund hos Boxer kan du läsa mer om hur du som kund påverkas på deras webbplats. På SVT:s webbplats hittar du också mer information om hur deras kanaler påverkas.