Källor för statistik

I vårt arbete med att följa och analysera webbutvecklingen samlar vi in och sammanställer vi statistik från flera olika källor. Den samlade statistiken blir sedan underlag till bland annat våra regeringsuppdrag, våra rapporter och trendspaningar.  Här hittar du länkar till några av källornas webbplatser med intressant information och statistik om medier.

Nordicom

Nordicom är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet.  Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika brukargrupper i Norden, Europa och övriga världen. Arbetet syftar till att utveckla mediekunskapen och bidra till att forskningens resultat synliggörs i behandlingen av mediefrågor på olika nivåer i både offentlig och privat verksamhet. Nordicom är en institution inom Nordiska Ministerrådet.

Gå till Nordicoms webbplats

MMS

MMS mäter rörlig bild i Sverige. Sedan 1993 har MMS genomfört statistiskt säkerställda mätningar av Sveriges tv-tittande. Sedan 2011 genomför de även webb-tv-mätningar i samarbete med deltagande webb-tv-aktörer. MMS bevakar dessutom trender, utvecklar nya metoder för mätning av rörlig bild samt publicerar rapporter och undersökningar. Deras uppdragsgivare är framför allt tv-kanaler, mediebyråer och annonsörer.

Gå till MMS webbplats

Kantar Sifo

Kantar Sifo gör radioundersökningar. Sedan 1 januari 2013 är det en ny typ av radioundersökning. På uppdrag av Sveriges Radio, MTG Radio och SBS Radio mäts radiolyssnandet tekniskt med hjälp av en liten mobil mätare som fångar upp radioljud.

Gå till Kantar Sifos webbplats

PTS - Post- och telestyrelsen

PTS rapport Svensk telemarknad beskriver marknaden för elektronisk kommunikation. Rapporten beskriver den rådande marknadssituationen och utvecklingen på de olika delmarknaderna. PTS undersöker varje år hur konsumenterna ser på telemarknaden. Undersökningen omfattar elektronisk kommunikation, vilket innebär fast telefoni, mobil telefoni, TV samt Internet och bredband. På Statistikportalen publicerar PTS dataunderlaget för de återkommande rapporterna Svensk telemarknad, PTS individundersökning samt PTS prisrapport.

Gå till PTS statistikdatabas

MAVISE

MAVISE databas är utvecklad av European Audiovisual Observatory och innehåller information om tv-kanaler och medieföretag inom EU. Databasen innehåller information om över 10 000 pan-Europeiska, nationella, regionala och lokala tv-kanaler som sänder i Europa samt över 3 000 on-demand tjänster.

Gå till MAVISE databas

Statens medieråd

Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.

Gå till Statens medieråds webbplats

IRM - Institutet för reklam- och mediestatistik

IRM är ett oberoende, självfinansierat, institut vars syfte är att kontinuerligt undersöka och kartlägga den svenska reklam- och mediemarknaden. Institutet genomför analyser och gör prognoser avseende reklammarknadens utveckling.

Gå till IRMs webbplats

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Internetstiftelsen ger årligen ut flera rapporter om svenskarnas internetvanor.

Gå till Internetstiftelsens webbplats