Mediekarta över den svenska mediemarknaden

Den svenska mediemarknaden är begränsad, språkområdet är litet och det är förhållandevis få som är målgruppen för ett lokalt, regionalt och nationellt medieutbud. Ägarstrukturen är varie­rad, det finns börsnoterade företag med verksamhet i flera länder, koncerner som ägs av familjer eller ideella stiftelser samt en förvaltningsstiftelse som äger de tre public service-företagen.

För att ge en bättre överblilck över de största medieföretagen som är verk­samma på den svenska mediemarknaden har vi tagit fram Mediekartan.

Mediekartan visar en översikt över branschstruktur för radio, tv och dagspress

Mediekartan 2021 - Översikt över de största verksamma företagen på den svenska mediemarknaden. Kartan visar dock inte storleksförhållandet mellan de olika aktörerna.

Den digitala utvecklingen har lett till att några globala aktörer har skapat sig en mycket stark position i Sverige. Det handlar om teknikbolag som har utvecklat system, sökmotorer och använ­darvänliga konsumentprodukter som smarta mobiler och surfplattor. Det handlar också om nya medietjänster som sociala medier och streamingtjänster. För att möta den ökande konkurrensen har flera stora medieaffärer genomförts de senaste åren inom både dagspress- och tv-sektorn.

(Observera att 27 maj 2022 bytte Nent Group namn till Viaplay Group.)

Radio

Radiomarknaden kännetecknas sedan flera år av ett fåtal aktörer. Det är public service-företagen SR och UR samt de tre kommersiella bolagen som innehar ett vardera av de tre nationella till­stånden: Viaplay Group, Bauer Media och NRJ Sweden. Därtill kommer 35 regionala tillstånd som i de flesta fall har kopplingar till något av de två större nätverken, dvs. Bauer Media och Viaplay Group.

De traditionella radioaktörerna har fått konkurrens av Spotify.

Tv

Marknaden för distribution av tv är i förändring. För några år sedan köpte Comhem Boxer av Teracom. Sedan fusionerades Comhem med Tele2 och bildade ett bolag för distribution av mo­bil, bredband, kabel-tv och marksänd-tv.

Samtidigt valde Kinnevik, som äger Tele2, att dela upp mediebolaget MTG i två företag: MTG (e-sport och online-spel) och Viaplay Group (tv och streaming). Viaplay Group börsnoterades och ingår inte längre i Kinneviks koncern.

Dessutom har Telia köpt TV4, C More och finska MTV av Bonnier. Norska Telenor och Viaplay Group har bildat ett gemensamt bolag, Allente, för sin satellit- och bredbandsverksamhet.

De fyra aktörerna inom tv, public service-företagen SVT och UR samt TV4 Media, Viaplay Group och Discovery har i många år, i princip, utgjort den svenska tv-marknaden. Nu har de fått konkurrens om tittarna av streamingtjänster som Youtube, Netflix, HBO Nordic och Disney+.

Dagspress

Samtidigt som Bonnier sålde tv-verksamheten förvärvade de Mittmedia tillsammans med norska Amedia. Mittmedia har sedan köpt Hall Media.

Stampen ägs numera av ett konsortium som består av den norska mediekoncernen Polaris, Nya Wermlands Tidning (NWT) och Västerbottens-Kuriren (VK). Dessutom har Norrköpings Tidningar Media (NTM) köpt Sörmlands Tidningar och fristående Piteå Tidningen och Norran. Under första kvartalet 2021 har VK Media köpt Tidningar i Norr AB.

Sammantaget pågår en konsolidering på tidningsmarknaden. På bara några år har antalet tidningskoncerner blivit färre.