Satellit-tv

Satellit-tv är sändningar där tv-signalen skickas via en satellit och tas emot med en parabolantenn. Parabolantennen kan användas av ett hushåll eller delas av flera hushåll. Sändningar av satellit-tv behöver inget tillstånd men programföretag som är etablerade i Sverige och sänder via satellit behöver registreras hos oss om sändningarna kan tas emot i någon EES-stat.

Läs mer här hur vi hanterar dina personuppgifter

Hur registrerar jag sändningen?

  • Du registrerar sändningen genom att fylla i blanketten för anmälan av tv-verksamhet och skickar n den till oss tillsammans med de efterfrågade dokumenten.
  • Du meddelar oss namnet på sändningen, det vill säga sändningsbeteckning, genom att fylla i blanketten för Beteckningar på sändningar och skicka in den till oss tillsammans med efterfrågade dokument. Tänk på att namnet måste vara unikt så att tittarna kan identifiera den som sänder. Om sändningen sedan byter namn ska du meddela det nya namnet genom att skicka in en blankett med ändringen.

Utgivare

Alla programföretag som registererar satellitsändningar hos oss är skyldiga att utse en ansvarig utgivare. Utgivaren behöver dock inte anmälas till oss utan det är programföretagen själva som måste föra register över sina utgivare.

Läs mer om utgivare här.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2018-05-24