En radioapparat i trä stående på ett brunt underlag med en turkos bakgrund.

Sända radio

Vad som krävs för att få sända radio beror på olika saker. Vissa former kräver ett sändningstillstånd medan andra former endast behöver registreras hos oss. Det finns ett begränsat frekvensutrymme för sändningar via fm-bandet och därför krävs det ett sändningstillstånd för sådana sändningar.

Hos Myndigheten för radio och tv kan du både söka tillstånd och registrera sändningar för radio. Du kan endast ansöka om tillstånd att sända analog och digital kommersiell radio vid särskilda tidpunkter som myndigheten annonserar ut. Vad som gäller för olika radiosändningar kan du se i tabellen nedan.

 Sändningsform Tillstånd Registrering Sändningsområde Sändningstillstånd
Analog kommersiell radio Ja - Nationellt Tillstånd analog radio 2018 (nationellt)
Analog kommerisell radio Ja - Regionalt/lokalt

Tillstånd analog radio 2018 (regional-lokal)

Tillstånd analog radio (2010)
Tillstånd analog radio (äldre)

Tillstånd (sep 2015)

Tillstånd (april 2016)

Digital kommersiell radio Ja - Nationellt/regionalt/lokalt

Tillstånd digital radio

Bilaga till beslut

Närradio Ja - Kommun  -
Webbradio - Ja Globalt  -
Tillfälliga sändningar Ja - - -
Public service i marknätet* Ja - Nationellt/regionalt

Tillstånd SR

Tillstånd UR


* Sändningstillstånd för public service-bolagen beslutas av regeringen och inte av Myndigheten för press, radio och tv.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2020-02-26