Utvecklingsstöd - ersätts av nytt stöd

Det utvecklingsstöd som funnits för tryckta allmänna nyhetstidningar sedan 2016 ersattes den 1 februari 2019 med ett nytt innovations- och utvecklingsstöd.

Bestämmelserna enligt den numera upphävda förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar gäller dock fortfarande för utvecklingsstöd som har beslutats före den 1 februari 2019. De som har tagit emot sådant utvecklingsstöd ska därför lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen enligt de tidigare bestämmelserna.

Redovisning

De som har tagit emot utvecklingsstöd ska lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till mediestödsnämnden. Stödmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som utvecklingsstödet har beviljats för. Hur redovisning ska göras och vid vilka tidpunkter framgår av det beslut där utvecklingsstödet beviljades.

Myndigheten har fastställt fyra olika blanketter för redovisning:

Läs mer om innovations- och utvecklingsstödet här.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-02-04