Återbetalning

Om ett tidningsföretag lämnat felaktiga uppgifter eller inte följt de regler som finns kan mediestödsnämndens kräva tillbaka både driftsstöd och distributionsstöd.

Mediestödsnämnden kan kräva tillbaka utbetalat driftsstöd om ett tidningsföretag lämnat oriktiga uppgifter eller om stödet inte använts till kostnader som är knutna till utgivningen av den dagstidning som stödet har beviljats för.

Nämnden kan även kräva tillbaka stödet om ett tidningsföretag inte lämnar en redovisning över vad stödet har använts till och vilka kostnader det har täckt.

Mediestödsnämnden kan även kräva tillbaka distributionsstöd. Om ett tidningsföretag som tagit emot distributionsstöd inte har följt den förbindelse som krävs för att få stöd ska företaget betala tillbaka stödet.

Mail
LinkedIn
Senast uppdaterad 2019-01-11