SVT1, Rapport, inslag om påstådda övergrepp inom katolska kyrkan (dnr 20/00055)

  Ämne
  Program eller inslag Rapport
  Sänt 2019-12-19
  Programföretag Sveriges Television
  Regel Opartiskhet/saklighet/privatlivet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-07-06
  Sanktion
  Diarienr 20/00055
  Beslutstyp
  Beslut saknas