SVT, Rapport och Aktuellt, inslag om påstådda övergrepp inom katolska kyrkan (dnr 20/00394)

  Ämne
  Program eller inslag Rapport och Aktuellt
  Sänt 2019-12-18-19
  Programföretag Sveriges Television
  Regel Opartiskhet/saklighet/privatlivet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-07-06
  Sanktion
  Diarienr 20/00394
  Beslutstyp
  Beslut saknas