TV4, Sveriges mästerkock, inslag om matlagning med kaffe (dnr 20/00561)

  Ämne
  Program eller inslag Sveriges mästerkock
  Sänt 2020-02-12
  Programföretag TV4
  Regel Otillbörligt gynnande
  Sändningsform Marksänd tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-07-06
  Sanktion
  Diarienr 20/00561
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut