SVT1, Rapport, inslag om coronaviruset i Kina (dnr 20/00417)

  Ämne
  Program eller inslag Rapport
  Sänt 2020-01-31
  Programföretag Sveriges Television
  Regel Mediets genomslagskraft - våld
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-07-06
  Sanktion
  Diarienr 20/00417
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut