SVT1, Morgonstudion och SVT2, Aktuellt, inslag om behandlingshem (dnr 20/00642)

  Ämne
  Program eller inslag Morgonstudion och Aktuellt
  Sänt 2019-11-19--21
  Programföretag SVT
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-07-06
  Sanktion
  Diarienr 20/00642
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut