SVT1, Uppdrag granskning: Marikas kamp, program om en persons hälso- och boendesituation (dnr 19/02868)

  Ämne
  Program eller inslag Uppdrag granskning: Marikas kamp
  Sänt 2019-09-04
  Programföretag SVT
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-07-06
  Sanktion
  Diarienr 19/02868
  Beslutstyp
  Beslut saknas