P1, Studio Ett, inslag om gymnastiktränare (dnr 19/02825)

  Ämne
  Program eller inslag Studio Ett
  Sänt 2019-08-28
  Programföretag SR
  Regel Opartiskhet/saklighet/privatlivet
  Sändningsform Public service radio
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-06-22
  Sanktion
  Diarienr 19/02825
  Beslutstyp
  Beslut saknas