SVT1, Landet Lyckopiller, del 1 av 4, programserie om varför så många tar antidepressiv medicin (dnr 19/03941)

  Ämne
  Program eller inslag Landet lyckopiller, del 1
  Sänt 2019-11-27
  Programföretag SVT
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-09-07
  Sanktion
  Diarienr 19/03941
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut