SVT1, Uppdrag granskning, inslag om en satsning i Haparanda (dnr 19/03762)

  Ämne
  Program eller inslag Uppdrag granskning
  Sänt 2019-10-23
  Programföretag Sveriges Television
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2020-07-06
  Sanktion
  Diarienr 19/03762
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut