SVT1, Svenska nyheter, satirinslag om hemvändande IS-medlemmar (dnr 19/00718)

  Ämne
  Program eller inslag Svenska nyheter
  Sänt 2019-03-02
  Programföretag SVT
  Regel Mediets genomslagskraft - annat
  Sändningsform Public service tv
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2019-09-30
  Sanktion
  Diarienr 19/00718
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut