P2, Radio Romano, inslag om ett romskt samråd (dnr 19/00919)

  Ämne
  Program eller inslag Radio Romano
  Sänt 2019-03-11 m.fl datum
  Programföretag Sveriges Radio
  Regel Opartiskhet
  Sändningsform Public service radio
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2019-10-28
  Sanktion
  Diarienr 19/00919
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut