P1, Bota mig!, program om elektromagnetisk strålning (dnr 19/00863)

  Ämne
  Program eller inslag Bota mig!
  Sänt 2019-03-11
  Programföretag Sveriges Radio
  Regel Opartiskhet/saklighet
  Sändningsform Public service radio
  Status Avslutad
  Beslutsnivå Nämnd
  Beslutstyp Friande – grn
  Beslutsdatum 2019-12-20
  Sanktion
  Diarienr 19/00863
  Beslutstyp
  Ladda ner beslut